Porównaj (0)
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

 

- Poczty Polskiej

 

- kuriera DHL

 

Nie ma możliwość osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie. Koszty dostawy wynoszą: 0 zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

3. Termin realizacji dostawy wynosi W zależności od towaru od 5-21 dni roboczych. i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

 

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!